• ółążść‡
Wyszukiwanie
 

Blanowice - w pierwotnej nazwie Bylanowycze - sięgają swym rodowodem bardzo odległych czasów (mezolitu - środkowego okresu epoki kamiennej) 7900 - 4500 przed Chrystusem. Istniała tu duża osada, a wydobywany tu krzemień służył do wyrobu broni, różnych narzędzi i maszyn. Plemię zamieszkujące tereny Blanowic mogło utrzymywać się z rybołóstwa i myślistwa; o czym świadczą przedmioty odkopane na miejscu osady. Znaleziono tu bowiem wiele cennych prehistorycznych pamiątek, świadczących o bardzo wczesnym osadnictwie na tych terenach.

Według teorii badaczy niemieckich, na terenie Blanowic istniało prehistoryczne cmentarzysko, które zostało odsłonięte wskutek zwiewania piasku przez wiatr i zniszczone. Pomimo to można było spotkać pojedyncze groby jeszcze dość dobrze zachowane. Zdaniem archeologów niemieckich obszar ten był zasiedlony przynajmniej czterokrotnie:

  1. w środkowym okresie epoki kamiennej (5000 - 4000 lat przed Chrystusem)
  2. we wczesnej epoce żelaza (800 -700 lat przed Chr.)
  3. w okresie gotyckim (500 - 600 lat po Chrystusie)
  4. w okresie kultury łużyckiej/słowiańskiej (1000 - 1100 lat po Chr.)...

A oto, co na temat Blanowic możemy znaleźć w kronikach ery nowożytnej:

  • Zapis dotyczący życia religijnego w Blanowicach pochodzi z 1335r. Znajdujemy w nim informację, że Blanowice już wówczas należały do parafii kromołowskiej.
  • Pierwsza zapisana w kronikach wzmianka o wsi Blanowice pochodzi z roku 1384, gdy właścicielem wsi był Krzywosąd z Czarnej Poręby.
  • Informacja z 1431r. mówi nam o kuźnicy blanowickiej będącej w posiadaniu rodziny Marciszów. Kuźnica ta znajdowała się w okolicy obecnych cegielni i wytwarzała żelazo i przekuwała je na narzędzia.

Obecnie podamy kilka informacji na temat prowadzonych badań archeologicznych:

  • w roku 1932 poseł ziemi zawierciańskiej Jan Łakota podczas prac polowych znalazł m.in. urny z popiołem, kości i różne przedmioty. Znalizisko zostało przekazane UJ w Krakowie.
  • w roku 1942 niemieccy badacze z Bytomia i Raciborza zebrali odkryte po burzy piaskowej fragmenty naczyń, narzędzi kamiennych i ozdób prehistorycznych z cmentarzyska w Blanowicach. Zabezpieczono garnki gliniane z popiołem i koścmi.
  • w roku 1946 przeprowadzono kolejne badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym. Badaniami kierował dr Bolesław Ginter przy uczestnictwie Anny Bognar i studentów archeologii UJ. Odkryto wyroby krzemienne oraz fragmenty wiórów i odłupków datowane na okres mezolitu, co potwierdzają wcześniejsze badania z terenu Blanowic.

 

Wiele na ten temat ukazało się jeszcze opracowań (również w pracach naukowych) co potwierdza gablota Miejskiej Izby Regionalnej powstała w 1997r. Wskazane jest, aby na jej bazie powstało muzeum, na co ziemia zawierciańska zasługuje...

Dzisiaj jest

piątek,
01 grudnia 2023

(335. dzień roku)

Święta

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń:
533244
Statystyki

Brak własnych statystyk

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego